Wednesday, January 19, 2011

So Sánh Hòa hợp hòa giải theo kiểu phương Tây và kiểu Việt Nam cộng sản - BaoChiVN

So Sánh Hòa hợp hòa giải theo kiểu phương Tây và kiểu Việt Nam cộng sản

Admin BaoChiVN, 01-13-2011 08:24 AM

Nghĩa trang dành cho lính Đức tử trận trong thế chiến thứ 2 tại Pháp


Thật là tươm tất , trang nghiêm
Nghĩa trang lính Đức ở Normandy , nời mà quân đồng minh đổ bộ vào Pháp năm 1944Nghĩa trang lính Đức ở LuxemburgNghĩa trang quân đội Biên Hòa trước 1975

Nghĩa trang quân đội Biên Hòa sau 75

Mộ bịa bị bỏ hoang , hư hại
Người ta có câu '' nghĩa tử là nghĩa tận '' thế người chết rồi còn trả thù nữa

No comments:

Post a Comment